İLKSAN ÜYELİĞİ ZORUNLU DEĞİLDİR


| | |
| |

İLKSAN ÜYELİĞİ ARTIK ZORUNLU DEĞİL

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu’nun yetkili sendikası olarak, Türkiye’de ve dünyada artık örneği bulunmayan bir kurumsal yapıya sahip İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı’nın (İLKSAN) uğratıldığı zararın her geçen gün arttığını, yönetilemez, fayda üretemez bir kuruma dönüştüğünü, idari ve mali içerikli raporlarla defaatle ortaya koyduk.

Bu çerçevede, 2 ve 3. Dönem Toplu sözleşmelerinde sandığa zorunlu üyelik uygulamasına son veren hükümlerin hizmet kolu toplu sözleşmemizde yer almasını sağlamak suretiyle, özgürlükçü ve demokratik bir yöntem olarak “isteğe bağlı üyelik” uygulamasına geçilmesini sağladık.

Toplu Sözleşme kazanımları ile  Zorunlu Üyelik zorbalığına son verilmesine rağmen yeni atanan öğretmenlere üye olmak zorunlu imiş gibi anlatılarak evraklar imzalatılarak üyeler alınmakta olduğu duyumunu almaktayız.

Tüm bu bilgilerin ışığında üyelerimize  İLKSAN ‘a üyeliklerinin gönüllülük esasına bağlı olduğunu, zorunlu üyelik gibi bir durumun söz konusu olmadığını tekrardan hatırlatmak isteriz. Bu durumun takipçisi  olacağımızı ve gerektiğinde hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz..

Top